Sport på TV | Håndball VM kvinner | WC skiskyting Østersund | WC hopp Lillehammer | WC kombinert Lillehammer | IBU Cup Kontiolahti | WC alpint Beaver Creek | WC langrenn Gällivare | NC langrenn Gålå | WC skøyter Stavanger | Hero World Challenge - Golf| Alle resultater

Norges Skiforbund har brukt/tapt 37 millioner kroner på grunn av dårlig ledelse!

Lignende saker

-Idrettslagene og de aktive i ski-Norge får nå svi for idrettstoppenes vanstyre. Nå krever Skigrasrota på bakgrunn av den vedlagte juridiske rapporten at evalueringsutvalgets rapport, som Norges Skiforbund bestilte må trekkes på grunn av åpenbare og alvorlige feil.

Publisert 27. april 2023 i Annet

Norges Skiforbunds økonomi skranter. Hopperne får ikke lønn, langrenn må redusere kostnader. Økonomien i Norges Skiforbund har blitt vesentlig dårligere. Årsaken er bl.a. at ledelsen i forbundet har brukt millioner av kroner på å forsøke å renvaske seg selv, og sette seg selv først, på bekostning av fellesskapet og idrettens regelverk. Omdømmetap er også en negativ konsekvens, som ikke kan tallfestes. Nå er NSF avslørt, sier lederen av foreningen Skigrasrota, Audun Høisæther, og viser til vedlagte rapport som slippes den 27.4

Skigrasrota har fått utarbeidet en juridisk vurdering av NSFs håndtering av den såkalte «Hopp-saken». Målet var å få en uhildet, juridisk vurdering av saken, og om ledelsen i NSF handlet under forståelse av at de satt i ansvar.

Dalan advokatfirma AD har konkludert med at generalsekretæren brøt NSFs eget regelverk og egen instruks, da hun overprøvde Hoppkomiteens instruks om ansettelse av Hoppsjef i juni 2021. Videre at daværende Skipresident må anses som medvirkende til det samme. Styret i NSF har kollektivt sviktet sitt tilsynsansvar.  I rapporten står følgende:

«Hadde generalsekretæren i juni fulgt hoppkomiteens gyldige instruks om å tilsette Clas Brede Bråthen, ville hele «Hoppsaken» og dens følger vært unngått

Rapporten slår fast brudd på skiforbundets eget regelverk. Og ikke minst, at forbundet har brukt/tapt minst 37 millioner kroner på dette. Penger som kunne blitt brukt på de aktive og tiltak ute i idrettslagene, understreker Høisæther.

Les hele vurderingen her

Høisæther sier han er sjokkert over funnene i rapporten, som plasserer ansvaret for konflikten hos ledelsen i NSF, og som ikke minst dokumenterer ukulturen i norsk skiidrett. Idrettslagene er de reelle eierne av Norges Skiforbund, og saken setter hele skiidretten i vanry. Funnene som nå blir dokumentert er skremmende og det er nødt til å komme en opprydding.

Steg en er at granskningen som ble utført av det såkalte evalueringsutvalget må trekkes med umiddelbar virkning. Han oppfordrer både idrettslag og skikretsene til å komme på banen.

Ski-idretten må ta tilbake kontrollen, og sørge for at lederne gjør hva de er ment å gjøre, sier han videre. NSF skal være en demokratisk, åpen og ærlig organisasjon.

Dette er bakgrunnen for at Foreningen Skigrasrota nå går til det skritt å kreve granskningen for ugyldig:

Granskningen av hva som skjedde og hvorfor, i den såkalte “Hoppsaken”, har sviktet totalt. Vi må gå så langt som å si at rapporten som NSF har lagt til grunn for videre saksbehandling, ligner mistenkelig på et bestillingsverk. Hvordan kan vi påstå det?

Helt sentrale møtereferat er utelatt. Bl.a. møtereferat fra 02.06.2021, hvor Hoppkomiteen enstemmig innstiller Clas Brede Bråthen til en ny åremålsperiode som hoppsjef. Granskerne i evalueringsutvalget overser også stillingsinstruksen til daværende generalsekretær Ingvild Bretten Berg. Hun hadde ikke myndighet til å nekte å signere på åremålet til Clas Brede Bråthen. Hvordan var det mulig å overse to så helt sentrale områder?

Det blir ikke mindre oppsiktsvekkende at Katharina Rise, førstestatsadvokat hos Riksadvokaten, ledet granskningen på oppdrag fra ledelsen i NSF. At daværende skipresident og generalsekretær selv deltok i konstruksjon av mandatet, samt utnevnelse av hvem som skulle sitte i evalueringsutvalget, som igjen skulle gjennomføre granskning av dem selv, viser en total mangel på habilitetsvurdering. Det må også stilles spørsmål ved om Katharina Rise har brutt advokatforeningens retningslinjer for interne granskninger. Vi mener å ha hold for det, siden kontradiksjon ikke er gjennomført i henhold til retningslinjene.

Det forhold at alt grunnmateriale evalueringsrapporten bygger på også ble slettet kort tid etter offentliggjøring av rapporten, tyder på at Katharina Rise heller ikke ønsket at berørte parter skulle få innsyn etter fremleggelse av rapporten. Vår advokat har invitert Katarina Rise for en gjennomgang av de faktiske forhold som er avdekket, og som avviker sterkt fra faktumet som ble lagt til grunn i evalueringsrapporten av 29.01.2022. Katharina Rise har avslått å møte for å bli informert om de alvorlige feilene i rapporten.

Et annet spørsmål som også bør stilles, er om Katharina Rise hadde personlig motiv til å overse svært avgjørende og viktig informasjon, siden hun bare få uker etter at granskningen hun ledet ble overlevert til NSF, meddelte at hun ville stille til valg som skipresident?

Det er brukt enorme summer på den såkalte hoppsaken, noe som rammer samtlige grener i Norges Skiforbund.  Nå viser det seg at hele konflikten kunne vært unngått om generalsekretæren hadde forhold seg til sin egen instruks, og ikke minst om styret i NSF hadde forholdt seg til sin oppgave med å utøve sitt tilsynsansvar. Det hele toppes med en dyr evalueringsrapport som er full feil og som på grunn av de åpenbare feilene – retter baker for smed. Den må trekkes og erkjennes død og maktesløs, snarest mulig.

Det som avdekkes er kort og godt en betydelig tillitskrise for Norges Skiforbund.

Av Audun Høisæther, styreleder Foreningen Skigrasrota

Alle resultater