Sport på TV | Champions Chess Tour | Semifinaler Cupen | Bråtesten| Alle resultater

Hva er oppgavene til den nye fagsjefen i langrenn?

Lignende saker

Dette er en leder om Norges Skiforbund ansettelse av ny fagsjef for toppidrett langrenn.

Publisert 7. november 2022 i Langrenn

Norges Skiforbund får mye tyn, det er ingen tvil om det. Enten det er landslagsuttak, treneransettelser, spiseforstyrrelser eller en rekke større eller mindre saker som omhandler vår litt pressede nasjonalsport.

Det siste i rekken er ansettelsen av Per Elias Kalfoss som «Fagsjef toppidrett langrenn». Det har blant annet fått Martin Johnsrud Sundby til å heve øyenbrynene. I VG i forrige uke gikk Sundby så langt som å si at det er sjokkerende at Kalfoss er ansatt på bekostning av andre, etter hans syn, bedre kvalifiserte søkere.

Sundby trekker fram navn som Hans Kristian Stadheim og Fredrik Aukland som gode kandidater han hadde sett for seg i en slik stilling. Og det er lett å være enig i kritikken til Sundby.

I følge Skiforbundet har stillingen blitt opprettet for å avlaste langrennssjef Espen Bjervig som til tider har hatt for mange arbeidsoppgaver. Nøyaktig hva det innebærer er det bare Skiforbundet som vet, men man skulle tro at det dreide seg om å jobbe med og rundt elitesatsingen til landslagene og rekruttlagene.

For å begynne med det første. Per Elias Kalfoss er helt sikkert en meget dyktig mann som kan tilføre det norske landslagsystemet noe nytt, men etter å ha hørt uttalelsene hans i etterkant av ansettelsen og svaret på kritikken som Sundby retter mot han, må jeg si at det hele virker rart.

Man ville tenke at personen som ansettes bør ha lang og bred erfaring innen langrennssporten, kjenne den ut og inn og ha en inngående forståelse for idretten. Kalfoss var aktiv kombinertløper fram til 1996, har studert ved Norges idrettshøyskole, vært daglig leder for Hedmark Skikrets, assistenttrener for damelandslaget i hopp, ansvarlig for trenerutvikling i langrenn og som konsulent på trenerutvikling og sports science, skal vi tro Skiforbundets pressemelding.

En flott CV er det ingen tvil om, men hva i dette kvalifiserer til jobben som «Fagsjef toppidrett langrenn»?

Som svar til Sundbys kritikk om at han mangler den faglige kompetansen så sier Kalfoss mer eller mindre rett ut at langrenn ikke er noe han kan så mye om, men at han skal lære, og legge til rette for gode diskusjoner med stor takhøyde. Det er vel og bra, men man skulle tro at en litt tyngre bakgrunn fra langrennssporten hadde vært en fordel for å klare å stille de riktige spørsmålene.

Når det gjelder høydetrening, som kanskje er det heteste temaet i og rundt landslagsmiljøet om dagen, er dette svaret til Kalfoss:

– Min holdning til høydetrening er at det er et område jeg skal lære meg mer om. Det har jeg ikke noe spisskompetanse på. Jeg tenker nok en gang at her er jeg nødt til å spørre, siteres han på i VG-artikkelen før han avslutter med:

– Jeg må utvikle min kompetanse for å ha meninger om det.

Igjen, jeg vet ikke hva Norges Skiforbund har tenkt de trenger når de ansetter Kalfoss, men hvis de ønsker en person som skal komme inn med faglig tyngde og utfordre trenerne på det langrenns faglige er det en merkelig strategi.

Det betyr ikke nødvendigvis at ansettelsen er feil, men ut i fra de signalene som ble sendt ut i forkant og jobbtittelen: «Fagsjef Toppidrett langrenn», så må jeg si meg enig med Sundby at navn som Stadheim eller Aukland høres ut som bedre alternativer.

Tiden vil vise om Kalfoss blir en fagsjef som kommer inn som et friskt pust med nye ideer som kan føre til utvikling og ny giv, eller om det bare blir en administrativ stilling uten annet poeng enn å avlaste langrennssjef Bjervig for administrative oppgaver.

I og med at Bjervig selv har ansatt Kalfoss bør han jo vite hva han trenger. Om «Fagsjef Toppidrett langrenn» er den beste stillingsbeskrivelsen kan kanskje diskuteres?

I tidligere refererte pressemeldingen fra Skiforbundet i forbindelse med ansettelsen av Kalfoss står det at hans første oppgaver, i tillegg til det sportslige, blir å finne tid til løypekjørerseminar, trenerseminar og ferdigstillelse av en ny versjon av boka «Utviklingstrappa» for unge langrennsløpere.

Øyvind Moen Fjeld, redaktør Sportsidioten.no.

Alle resultater