Sport på TV | NM sluttspill Ishockey | Amstel Gold Race | Fleche Wallonne | Tour of the Alps | Boston Marathon| Alle resultater

Resultater Bjønnarennet 2024

Lignende saker

Startlister og resultater for Bjønnarennet 28.mars 2024.

Publisert 28. mars 2024 i Resultater

Bjønnarennet 2024

54. utgave

Dato

28. mars

Sted

Gaupne – Sogn og Fjordane

20 km klassisk

Startliste

Resultater

Vinnere: Kristin Austgulen Fosnæs og Sivert Knotten

Om rennet

Bjønnarennet er eit turrenn som blir arrangert i den storslegne naturen oppunder Jostedalsbreen.
Rennet går i klassisk stil.
Sjå innbyding for klasseinndeling og starttider.
Premiering
Det er premiar til alle til og med 16 år, (gjeld ikkje trimklasse) elles vanleg premiering.
Alle som er 13 år og eldre tel med på langtidspremiane som er førsteklasses lokal husflid.
Langtidspremiane får ein kvart 5. år.
Påmelding og betaling
Primært på arrangementssidene her på iSonen.
Evt på e-post til ??
Påmeldingsfrist 26.3 klokka 23:59
Etterpåmelding er mogleg fram til 10:30 renndagen mot ei tilleggsavgift på kr 100,-.
Betaling er påkrevd for å melde seg på på iSonen.
Ved etterpåmelding betalast kontant ved henting av startnummer.
Deltakarar i trimklasse treng ikkje melde seg på før renndagen.
Invitasjon

Hjemmeside

Hjemmeside Facebook

Værmelding

Flere resultater

Alle resultater